สมุนไพรธนทร

สมุนไพรธนทร รักษานิ่วในไต ในถุงน้ำดี ขับสลายนิ่ว | นิ่วหลุด ไม่ต้องผ่า
สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

 

ปัจจัยเสี่ยง ของการเกิดนิ่ว

(นิ่วในไต นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในท่อไต นิ่วในกรวยไต นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ)

กรรมพันธุ์ อายุ เพศ อาหารที่รับประทาน ปริมาณน้ำที่ดื่ม ยาที่รับประทาน รวมถึงภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ, สลายนิ่วในไต

คุณกำลังเจอปัญหากับอาการเหล่านี้หรือไม่!!

ปัสสาวะขัด ปัสสาวะปนเลือด
ปวดหลังบริเวณบั้นเอว
ปวดท้องบีบ
แน่นท้อง ท้องอืด อาหารไม่ย่อย
คลื่นไส้ อาเจียน เวียนหัว
หากคุณกำลังมีอาการดังกล่าวข้างต้น
คุณกำลังเสี่ยงเป็น

“นิ่ว”

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ, รักษานิ่วในไต
สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

หยุดทรมาน ทุกอาการ

นิ่วทุกชนิด ขับนิ่ว สลายนิ่ว

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ, รักษานิ่วด้วยตัวเอง ด้วย สมุนไพรรักษานิ่ว ฟื้นฟูต้นเหตุปัญหานิ่ว
สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล
สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล
สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล
สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล

นิ่วหลุด !!

หายแน่น !!

นิ้วหลุดไม่ต้องผ่าตัด
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล
นิ้วหลุดไม่ต้องผ่าตัด
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล

นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วท่อน้ำดี

! ! สลายได้ ! !

“อย่ารอให้นิ่วแตก”

นิ่วถุงน้ำดี,รักษานิ่วในถุงน้ำดี,สลายนิ่วในถุงน้ำดี,ยาสลายนิ่ว,สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ,สมุนไพรธนทร
นิ่วในถุงน้ำดีเกิดจากอะไร นิ่วถุงน้ำดี,รักษานิ่วในถุงน้ำดี,สลายนิ่วในถุงน้ำดี,ยาสลายนิ่ว,สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ,สมุนไพรธนทร
สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

นิ่วในถุงน้ำดี

"นิ่วสลาย"

นิ่วถุงน้ำดี,รักษานิ่วในถุงน้ำดี,สลายนิ่วในถุงน้ำดี,ยาสลายนิ่ว,สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล
นิ่วถุงน้ำดี,รักษานิ่วในถุงน้ำดี,สลายนิ่วในถุงน้ำดี,ยาสลายนิ่ว,สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล
นิ่วถุงน้ำดี,รักษานิ่วในถุงน้ำดี,สลายนิ่วในถุงน้ำดี,ยาสลายนิ่ว,สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล

หยุดทรมาน ทุกอาการ นิ่วในถุงน้ำดี

 หายท้องอืด หายปวดหลัง 

นิ่วถุงน้ำดี,รักษานิ่วในถุงน้ำดี,สลายนิ่วในถุงน้ำดี,ยาสลายนิ่ว,สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล

พ่อเป็นนิ่วในถุงน้ำดี

” ดื่มธนทร นิ่วสลาย  หาไม่เจอ “

นิ่วถุงน้ำดี,รักษานิ่วในถุงน้ำดี,สลายนิ่วในถุงน้ำดี,ยาสลายนิ่ว,สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล
นิ่วถุงน้ำดี,รักษานิ่วในถุงน้ำดี,สลายนิ่วในถุงน้ำดี,ยาสลายนิ่ว,สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ,สมุนไพรธนทร
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล

ปัญหาเหล่านี้ ดูแลได้ เพียงดื่มสมุนไพร "ธนทร"

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

เสริมสร้างการทำงานของร่างกาย
ดูแลระบบไหลเวียนเลือด
เสริมระบบภูมิต้านทาน
เสริมการทำงานตับ
ช่วยเรื่องภูมิแพ้
เสริมการทำงานของไต
ไมเกรน
ไขมันอุดตัน (อ้วนง่าย)
โรคเสื่อม เบาหวาน ความดัน
ปัญหาวัยทอง
แก้ปัญหานอนไม่หลับ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ
ระบบภายในของผู้หญิง ผู้ชาย

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

ธนทร ช่วยดูแลสุขภาพอย่างไร?

 “ธนทร” สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติชั้นเลิศเกือบ 100 ชนิด

• ใช้วิธีสกัดแบบสเปรย์ดรายจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ได้ตัวยาแบบเข้มข้น

    • ไม่ใช้แอลอกฮอลล์ในการสกัดตัวยา ซึ่งต่างจากบางผลิตภัณฑ์ที่ใช้ แอลอกฮอลล์มาสกัดตัวยา ทำให้มีผลกับไต แต่ยาน้ำสมุนไพร “ธนทร” ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ และสารอันตรายทุกชนิด

  • ปลอดภัยต่อร่างกาย

• คัดสรรสมุนไพรชั้นเลิศที่มีฤทธิ์ทางยา จะเข้าไปฟื้นฟูทุกส่วนของร่างกาย ส่วนไหนที่มีปัญหา สมุนไพรก็จะเข้าไปแก้ไข ดูแล ที่ต้นเหตุของโรคนั้นๆ

    • ทานได้ทุกช่วงอายุ แม้คนที่ไม่ได้เจ็บป่วยก็สามารถทานได้

• ยี่ห้อเดียวที่แยกสีแยกเพศของยา เพื่อให้เหมาะกับเพศหญิงและเพศชาย ซึ่งมีอวัยวะภายในต่างกัน เพื่อผลการดูแลร่างกายที่ดีขึ้น

"นิ่วในไต"

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

“นิ่วในไต” เกิดจาก

     การตกตะกอนของแคลเซียม ออกซาเลต และสารต่างๆ ที่ขับออกมาในปัสสาวะ ตกค้างอัดแน่นจนกลายเป็นก้อนนิ่วก้อนเล็กๆ สีขาวอมเหลือง หรือสีน้ำตาล ขนาดเล็กเท่าเม็ดมะยม หรืออาจจะใหญ่เท่าลูกกอล์ฟ

     ก้อนนิ่ว อาจเข้าไปขัดขวาง ปิดกั้นการทำงานของอวัยวะภายในบางส่วน จนทำให้เกิดอาการปวดท้อง ซึ่งเป็นอาการที่เป็นสัญญาณอันตรายถึงโรคนิ่วในไต

“นิ่วในไต”พบได้บ่อย

     ในคนทุกเพศทุกวัย แต่ผู้ชายจะมีโอกาสเป็นนิ่วมากกว่าผู้หญิงประมาณ 3 เท่า

     ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคนี้บ่อยในทางภาคเหนือ และภาคอีสาน ซึ่งอาจเป็นผลจากสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่ต่างกัน

“อาการของนิ่วในไต”

     นิ่วในไต อาจทำให้เกิดอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงหรือเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยก็ได้ โดยนิ่วสามารถเคลื่อนที่ไปในท่อไตและทำให้เกิดอาการปวดตามมา

     นอกจากนี้อาจรู้สึกถึงอาการปวดที่บริเวณหลัง สีข้าง และปวดร้าวไปถึงท้องน้อยหรือที่ขาหนีบเป็นพักๆ

     ส่วนอาการอื่นๆ ได้แก่ ระคายเคืองเวลาปัสสาวะหรือมีอาการปัสสาวะขัด ปัสสาวะเป็นเลือด หรือมีเม็ดทรายปนออกมากับปัสสาวะ คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น

อันตรายนิ่วในไต

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

"นิ่วในไต"

!! เสี่ยง..ไตเสื่อม ไตวาย !!

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

ปัญหาเหล่านี้ ดูแลได้ เพียงดื่มสมุนไพร "ธนทร"

ค่าการทำงานของไต ดีขึ้น

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล
สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล

 ยาสมุนไพร กับ ยาแผนปัจจุบัน

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
นิ่วถุงน้ำดี,รักษานิ่วในถุงน้ำดี,สลายนิ่วในถุงน้ำดี,ยาสลายนิ่ว,สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ,สมุนไพรธนทร

“ธนทร” ทำไมต้องแยกสี แยกเพศ??

สีแดงสำหรับสุภาพสตรี สีเขียวสำหรับสุภาพบุรุษ

จุดเด่นสำหรับขวดสีแดง

บำรุงโลหิต ใช้หลังการคลอดบุตรแทนการอยู่ไฟ เสริมสร้างฮอร์โมนของร่างกาย แก้ตกขาว ลดอาการปวดท้องประจำเดือน ใช้ได้ทั้งสตรีวัยสาวและวัยทอง ช่วยลดอาการวูบวาบ หลงลืม ปัสสาวะบ่อย

จุดเด่นสำหรับขวดสีเขียว

บำรุงกำลัง ช่วยให้นอนหลับสนิท ช่วยชะลอความแก่ชรา คลายเครียด ช่วยเรื่องขี้หลงขี้ลืม ดูแลต่อมลูกหมาก  ปัสสาวะบ่อย 

"นิ่วในถุงน้ำดี"

นิ่วถุงน้ำดี,รักษานิ่วในถุงน้ำดี,สลายนิ่วในถุงน้ำดี,ยาสลายนิ่ว,สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ,สมุนไพรธนทร
สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

“นิ่วในถุงน้ำดี”

ภาวะแทรกซ้อนของ นิ่วในถุงน้ำดี ที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ ถุงน้ำดีอักเสบจนทำให้เกิดอาการปวดรุนแรง เป็นไข้  และตัวเหลืองตาเหลือง ท่อน้ำดีอักเสบ จนอาจทำให้เป็นดีซ่านและเกิดการติดเชื้อในท่อน้ำดี ตับอ่อนอักเสบ

“อาการนิ่วในถุงน้ำดี”

     ปวดท้องรุนแรงตลอดเวลานอกจากนี้ ผู้ป่วยอาจเสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำดี หรือเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอาการป่วยรุนแรง จนเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้

"นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ"

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ, วิธีรักษานิ่ว

นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

     ผู้ป่วยนิ่วชนิดนี้ มักแสดงอาการเมื่อก้อนนิ่วทำให้ผนังของกระเพาะปัสสาวะระคายเคือง หรือปิดกั้นการไหลของปัสสาวะ

“อาการนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ”

     ปวดท้องส่วนล่าง ปวดหรือรู้สึกไม่สบายที่อวัยวะเพศหรืออัณฑะ เจ็บแสบขณะปัสสาวะ ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะลำบาก หรือติด ปัสสาวะขุ่น  มีสีเข้มผิดปกติ หรือปัสสาวะเป็นเลือด

นิ่วถุงน้ำดี,รักษานิ่วในถุงน้ำดี,สลายนิ่วในถุงน้ำดี,ยาสลายนิ่ว,สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ,สมุนไพรธนทร

รีวิวจากผู้ใช้จริง

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล
สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล

อายุ 38 เป็นนิ่ว

“ดื่มธนทร”
หายปวดหลัง
หายปวดหน่วงท้อง
!! สั่งซื้อเพิ่ม !!

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล
สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล

คุณพ่อเป็นนิ่วเยอะ ไข้สูง

“ดื่มธนทร”
ไม่มีไข้เลย

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล
นิ่วถุงน้ำดี,รักษานิ่วในถุงน้ำดี,สลายนิ่วในถุงน้ำดี,ยาสลายนิ่ว,สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ,สมุนไพรธนทร
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล
สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล
สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล
นิ่วถุงน้ำดี,รักษานิ่วในถุงน้ำดี,สลายนิ่วในถุงน้ำดี,ยาสลายนิ่ว,สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ,สมุนไพรธนทร
*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล

" รีวิวจริง... จากผู้ที่ดื่มธนทร "


ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละบุคคล 

รีวิวธนทร,สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
นิ่วถุงน้ำดี,รักษานิ่วในถุงน้ำดี,สลายนิ่วในถุงน้ำดี,ยาสลายนิ่ว,สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ,สมุนไพรธนทร
นิ่วถุงน้ำดี,รักษานิ่วในถุงน้ำดี,สลายนิ่วในถุงน้ำดี,ยาสลายนิ่ว,สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ,สมุนไพรธนทร

"ธนทร" มีสมุนไพรกว่า 100 ชนิด

สกัดแบบเข้มข้น ไม่มีแอลกอฮอลล์ และไม่มีสารอันตราย

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

ตังถั่งเช่า

ฟื้นฟูสมรรถภาพของไต เหมาะกับผู้ป่วย ไตอักเสบ นิ่วในไต เสริมภูมิคุ้มกันให้กับผุ้ป่วยโรคไต ชะลอความแก่ บำรุงร่างกาย เติมเต็มน้ำอสุจิและไขกระดูก ดูแลและบรรเทาโรคต่อมลูกหมาก ปรับความดันของโลหิตในร่างกาย

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

โสมคน

ต่อต้านความเมื่อยล้า ทำให้ร่างกายปลดปล่อยพลังงานมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยปรับอัตราการเต้นของหัวใจให้กลับไปสู่สภาพปกติ เร่งฟื้นฟูสมรรถภาพของคนไข้ กระตุ้นให้ร่างกายเสริมสร้าง และเพิ่มภูมิคุ้มกันในกับร่างกาย

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

เห็ดหลินจือ

คืนความสมดุลแก่ร่างกายตามหลักหยินหยาง สร้างความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย เหมาะกับผู่ที่เป็นโรค ระบบทางเดินอาหาร โรคกระเพาะอักเสบ ลำไส้อักเสบ ระบบทางเดินหายใจ ช่วยระบบไหลเวียนของโลหิต เหมาะกับผู้ป่วยโรคความดันโลหิต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

ดอกคำฝอย

ช่วยขับระดู บำรุงประสาท บำรุงหัวใจ บำรุงโลหิต แก้ตกเลือด เหมาะกับผู้ที่เป็นโรค ไขข้ออักเสบ ฮิสทีเรีย ใช้เป็นยาระบาย รักษาอาการไข้หลังคลอด เป็นหวัดน้ำมูกไหล

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

คักฮก

สุดยอดสมุไพรที่แพทย์ของจีนยกย่อง คักฮกอุดมไปด้วยสาร POLYSACCHARIDE ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ทางยา ช่วยดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่มีโรค เบาหวาน บำรุงตับ ลดความดันโลหิตสูง

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

เน็กฉ่งย้ง

เป็นสมุนไพรหายากของจีน ถูกกล่าวไว้ในตำรายาของจีนโบราณ มีสรรพคุณลดคลอเรสเตอรอล ป้องกันการเสื่อมของประสาท ช่วยเรื่องความจำ แก้อาการหลงลืม พาร์กินสัน และเสริมสมรรถภาพทางเพศอีกด้วย

มั่นใจได้

ได้รับใบกำกับยา จาก อย.

ได้รับใบรับรองทะเบียนตำรับยาแผนโบราณที่ G514/50 และ G25/51 ที่ออกให้โดยคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปลอดภัย ตรวจสอบได้

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

ใบรับรองการขึ้นทะเบียนยา #1

ใบรับรองการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ G514/50 ออกให้โดยคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

ใบรับรองการขึ้นทะเบียนยา #2

ใบรับรองการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ G25/51 ออกให้โดยคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

รับรองเครื่องหมาย "ฮาลาล"

หนังสือรับรองให้ไช้เครื่องหมายฮาลาลบนผลิตภัณฑ์ “ธนทร” ที่ออกให้โดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

หนังสือการต่ออายุใบอนุญาต

หนังสือการต่ออายุใบอนุญาต ของยาน้ำสมุนไพร “ธนทร”

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

ธนทร ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตราฐานสากล สะอาด ปลอดภัย

โรงงานเทพประทานโอสถ

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

ผลิตโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสมุนไพร
โดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากอ.ย. และฮาลาล​
ได้รับการจดทะเบียนในหมวดยาแผนโบราณ

ได้รับรางวัล
การันตี คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

รางวัลนาคราช อวอร์ด ปี 2560

รางวัลแห่งความดี สำหรับผลิตภัณฑ์ยาน้ำสมุนไพรธนทร รางวัลนาคราช อินไซด์ อวอร์ด

ครั้งที่2 ประจำปี 2560 ให้กับบริษัท Tinity Herbal ที่ผลิตยาน้ำสมุนไพร ธนทร ให้เป็นที่ชื่นชอบของประชาชน และบุคคลทั่วไป

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรี

082-4994936

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ
สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

สินค้าส่งจริง ส่งไว ส่งทุกวัน

“มั่นใจได้ เราส่งสินค้าทุกวัน ถึงมือลูกค้า ปลอดภัย ไว้ใจได้”

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ

จัดส่งไว จัดส่งทั่วไทย!!!

สมุนไพร,ธนทร,นิ่ว,นิ่วในไต,นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ,รักษานิ่ว,ปัสสาวะขัด,ยาน้ำ